Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Følg os:

Forretningsudvikling & innovation

Da nye teknologier og ændringer i kundernes præferencer ændrer virksomhedens position i markedet, bør enhver virksomhed løbende formulere og opdatere deres strategiske planer. Et vigtigt element er at vurdere, hvorfra virksomhedens top- og bundlinie kommer og hvordan den har/burde udvikle sig.

Forretningsudvikling ser på forskellige aspekter af, hvordan du udvikler forretningen således at den via en forbedret markedsposition kan øge top- eller bundlinien. Afhængig af virksomhedens konkrete situation og virksomhedens placering i livscyklus er der forskellige former for forretningsudvikling, som der er brug for:

  • I mange situationer kan toplinien forøges via en øget og fokuseret indsats med salg af de eksisterende produkter. Der fokuseres på de 20% af kunderne, som står for 80% af din omsætning. Vi optimerer dine salgsaktiviteter og markedsføring, således at virksomheden kan tiltrække andre kunder, som har tilsvarende forventninger til deres leverandør.
  • Toplinien forbedres via en vækststrategi enten ved at vokse organisk med øget salg af nye/eksisterende produkter eller på nye/eksisterende markeder. Der kan også være behov for opkøb, såfremt virksomhedens eksisterende produktsortiment ikke har potentiale til yderligere vækst.
  • Bundlinien forbedres via en optimeringsstrategi, som skaber en styrket konkurrenceevne. Her reduceres kompleksiteten af virksomhedens processer og strukturer optimeres via en lean baseret tankegang, således at de skaber tilstrækkelig værdi for kunder eller ejere. Her kan være behov for indgåelse af partnerskaber eller ved at outsource ikke værdiskabende aktiviteter. Der opstilles klare målsætninger og implementeres en performance baseret kultur.
  • Vitaliteten forbedres gennem fokuseret udviklings- og innovationsstrategi, hvor evnen til nytænkning og løbende forbedringer sikres

Ligner virksomheden sine konkurrenter ender salget med at blive et spørgsmål om, hvem der vil sælge varen billigst. I disse situationer er der behov for en differentieringsstrategi, hvor der fokuseres på at skabe en klart kommunikeret forskel i forhold til markedet, f.eks. via en anderledes klimaindsats eller Blue Ocean tankegang. 

Yderligere relevant information:

 

This site use cookies.
privacy policy I accept cookies from this website
Accept