Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Følg os:

Skal vi gøre din virksomhed klar til salg?

Jo tidligere du begynder at planlægge et virksomhedssalg eller generationsskifte, desto højere pris får du. Da mange ejerledere har alt for mange ting i hovedet og for lidt på papir, ser vi alt for ofte, at al knowhow og al viden forsvinder med sælgeren, og det er et af de forhold, der med sikkerhed trækker prisen ned.

At salgsmodne en virksomhed handler om at gøre din virksomhed mere attraktiv for potentielle købere og samtidig ændre de forhold, som køberen vil betragte som risici, der i sidste ende reducerer salgsprisen. Salgsmodning betyder, at virksomheden strømlines, og at alle forretningsprocesser og aftaler opdateres og dokumenteres, således at den viden, som findes i virksomheden også forbliver der, når den gamle ejer fratræder. Vi sørger, sammen med virksomhedens advokat og revisor, for, at virksomhedens ansættelsesaftaler er nedskrevne og lovlige, at salgs- og leveringsbetingelserne er opdaterede og korrekte, at leverandøraftalerne og virksomhedens personalepolitik, herunder IT-politik, er på tryk, at APV-vurderinger forefindes, osv., osv.

Generationsskifte eller salg af virksomhed er vanskeligt - specielt for en virksomhedsejer. At fastsætte det rigtige tidspunkt for er vanskeligt, for den hidtidige virksomhedsejer skal være klar til at starte et nyt kapitel i tilværelsen. Det kræver grundige overvejelser og forberedelser i god tid for generationsskifte eller salg af ejerledere virksomheder er både en overdragelse af ledelse og ejerskab. Og det uanset om overdragelsen skal ske til familien, medarbejdere, salg til kollega, institutionelle investorer eller en kapitalfond.

Men vi sikrer ligeledes, at virksomheden har en klar strategi, som er kommunikeret til medarbejderne samt at der er motiverende aftaler, som sikrer at medarbejderne har lyst til at blive i virksomheden under den nye ejer. Som ejer kender du selv værdien af virksomheden i form af medarbejdere, viden, produkter/ydelser, netværk og leverandører. Hvis disse værdier skal bevares ved et salg, så skal værdierne frem i lyset ligesom der skal vælges den rigtige metode for at afhænde virksomheden.

De tiltag, der gennemføres i forbindelse med en salgsmodning, er oftest de samme tiltag som de professionelle købere traditionelt ønsker at implementere under deres nye ejerskab. Ved selv at gennemføre disse ændringer får den nuværende ejer større andel af den underliggende selskabsværdi og samtidig får sælgeren andel i de forbederede økonomiske resultater som følge af de løbende optimeringer.

At sælge en virksomhed er en begivenhed, som de fleste kun oplever én gang i deres professionelle liv. Da salg af virksomhed er kompliceret betaler det sig at få objektiv rådgivning til salgsmodning og vi hos New Way Consulting vil gerne hjælpe dig til, at få den helt rigtige pris for dine anstrengelser. Det første skridt er at få gennemført en salgbarhedsvurdering, som er et katalog med forslag til forbedringer og ændringer, der vil øge virksomhedens salgbarhed i forhold til potentielle købere.

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
privacy policy I accept cookies from this website
Accept