Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Følg os:

Strategisk transformation skaber varige kulturforandringer

Det er ledelsens ansvar at virksomhedens strategiske potentiale, retning og visioner klart og tydeligt meldes ud i organisationen. For udarbejdelsen af en velgennemtænkt strategi gør det ikke i sig selv, men i stedet kræves der en reel forandring, som ofte tager flere år.

For at gennemføres den strategiske transformation af virksomheden kræves det, at ledelsen er vedholdende, kommunikerende samt evner at organisere virksomheden for derved at udnytte de muligheder som opstår undervejs. Men det kræver også, at vi i fællesskab får et klart billede af, hvad der er virksomhedens reelle situation i udgangssituationen.

  • Hvad har indtil nu drevet væksten?
  • Kan virksomheden vækste profitabelt i den nuværende konstellation eller skal der ske udvidelser eller indskrænkninger af produktprogram eller kundebase?
  • Hvad er forventningerne til markedets udvikling med den nuværende forretningsmodel?
  • Har vi i forhold til vækstplanerne de rigtige kunder, leverandører eller samarbejdspartnere?
  • Hvilke kompetencer, processer eller systemer er nødvendige for at kunne gennemføre den strategiske transformation?
  • Er virksomheden skalérbar således at den kan understøtte en eventuelt kraftig efterspørgsel fra markedet?

En velgennemtænkt strategi skal kunne implementeres og skal samtidig være et stærkt bud på de udfordringer virksomheden står overfor, ellers er strategien værdiløs. Derfor involverer New Way Consulting virksomhedens nøglemedarbejdere allerede i selve udformningen af strategien for på den måde, så begynder implementeringen allerede, så snart strategien er godkendt. Med vores erfaringer og kompetencer sikres der løsninger og klare strategiske valg, som kan realiseres og skabe profitabel vækst.

Mange forandringer bunder i et ønske om, at ændre på virksomhedens kultur. Ved at fokusere indsatsen om selve transformationsprocessen og de delmål, bliver opfyldelsen af den samlede vision er kerneområde. I processen sikrer vores metoder, at organisationen, systemer og processer komme til at matche til den vision, som virksomheden har opstillet. 

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
privacy policy I accept cookies from this website
Accept