Vi skaber vindende virksomheder med en klar strategi

image Følg os:

Stærke forretningsmodeller gør en forskel

Skift forretningsmodel og få bedre mulighederMange virksomheder har i løbet af krisen oplevet nedgang i omsætning og indtjening. Kunderne har pludselig fået andre vaner og nu handler de hos konkurrenterne. Ofte skyldes dette, at virksomhedens forretningsmodel er uklar eller i værste fald mangler. 

Udbytte af en stærk forretningsmodel:

  •  Fokus på de aktiviteter der skaber resultaterne gennem reduktion af ikke værdiskabende aktiviteter
  • Styrkelse eller udvikling af nødvendige partnerskaber
  • Øget fokus på værdiskabelse i forhold til kunderne
  • Større bevidsthed om sammenhængen mellem indtjeningsstrømme og omkostningsstrukturer
  • Fokus på de aktiviteter der skaber resultaterne
  • Øget konkurrencekraft og markedsmæssigt fokus

En forretningsmodel beskriver, hvordan en virksomhed tjener sine penge. En stærk forretningsmodel kan anvendes i virksomheder og organisationer i alle dele af deres livscyklus, hvad enten der er tale om etablering af helt nye virksomheder eller styrkelse samt udvikling af eksisterende forretninger.

New Way Consulting arbejde både med at skabe forståelse i virksomheden for opbygningen af dens eksisterende forretningsmodel og dennes værdiskabelse. Ligeledes kan virksomheden opnå forståelse for, hvordan forretningsmodellen kan forbedres eller udvikles til en ny konkurrencedygtig, kundefokuseret og værdiskabende model.

Ved forståelse af en virksomheds forretningsmodel bliver virksomheden i stand til klart og tydeligt at forstå, hvordan virksomheden via sit setup skaber værdi for kunderne samt hvilke omkostningstrukturer og indtjeningsstrømme dette genererer. Innovation af forretningsmodellen suppleres med tankegange fra Blue Ocean konceptet.

Yderligere relevant information:

This site use cookies.
privacy policy I accept cookies from this website
Accept